عنوان خبربخشی از تصاویر اردوگاه
(شاخه: فعالیت های روزمره اردوگاه)
ارسال شده توسط مديريت كل دزفول
چهارشنبه 26 دي 1397 - 04:44:03


تصاویری زیبا از اردوگاه شهید رجایی دزفول
 
 
tv.jpg
 
 
tv2.jpg
 
 
tv3.jpg
 
 
tv4.jpg
 
 
a1.jpg
 
 
 
 
 این خبر از طرف اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید رجایی دزفول
( http://ordez.ir/news.php?extend.34 )